Legfrisebb Híreink

 

Meghívó az NGTT következő ülésére

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) következő plenáris ülésén köszöntőt mond Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára és Virágh Adrienn, a Siemens Magyarország Zrt. kommunikációs igazgatója. Az ülés előadói: Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára és Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és - szabályozásért felelős államtitkára. Elnököl Palócz Éva, az NGTT soros elnöke (Tudomány Képviselői Oldal).


Időpont: 2016. december 13. (kedd) – 10:00


Helyszín: Siemens Magyarország Zrt. – 1143 Budapest, Gizella út 51-57.


További információ:
dr. Huszár Orsolya 795 5846,
Kecskés László 30/950-7618

 

V4-együttműködés munkaügyi, energia-stratégiai és közlekedési téren

2016. február 15-16-án első alkalommal került sor a V4-tagállamok munkavállalói és munkaadói érdekképviseletei, valamint a kormányzatok képviselőinek háromoldalú, ún. tripartit találkozójára.


A rendezvényen a magyar kormány részéről dr. Simon Attila, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára, Kádár Andrea, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára és Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkára, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részéről pedig Palkovics Imre, Földiák András, Kozma Judit, Szilágyi József, valamint Rabi Ferenc vett részt. Az eseménynek helyszínül szolgáló csehországi Štiřín kastélyban a tanácskozást megnyitó Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök jelezte: javasolják, hogy a kezdeményezés intézményesített formában évente kerüljön megrendezésre.

 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács következő plenáris ülését 2015. december 18-án 14.00 órakor tartja.

A találkozón az alábbi tervezett napirend megtárgyalására kerül sor:


 1. Konzultáció a 2016. évi minimálbérről és garantált bérminimumról
 2. Konzultáció a migráció társadalmi és gazdasági hatásairól
 3. Egyebek
 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács következő plenáris ülését 2015. március 26-án 10.30 órakor tartja.

A találkozón az alábbi tervezett napirend megtárgyalására kerül sor:


 1. Az NGTT 2014. évi jelentésének elfogadása
 2. Az NGTT 2015. évi munkatervének elfogadása
 3. Egyebek
 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács következő plenáris ülését 2014. december 19-én 9.00 órakor tartja.

A találkozón az alábbi tervezett napirend megtárgyalására kerül sor: Konzultáció a 2015. évi minimálbérről és garantált bérminimumról.


 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács következő plenáris ülését 2014. november 11-én 14.00 órakor tartja

A találkozón az alábbi tervezett napirend megtárgyalására kerül sor: Konzultáció a 2015. évi adó- és költségvetési törvények tervezetéről.


 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács következő plenáris ülését 2014. oktober 2-án 14.00 órakor tartja

A találkozón az alábbi tervezett napirend megtárgyalására kerül sor:


 1. Az uniós forrásokról szóló partnerségi megállapodás bemutatása
 2. Kiút a hajléktalanságból
 

Az NGTT egységes állásfoglalást fogadott el az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásaival kapcsolatban

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) 2014. június 10-én tartott plenáris ülésén egységes állásfoglalást fogalmazott meg az Európai Bizottság 2014. évre szóló országspecifikus ajánlásai vonatkozásában. Az NGTT üdvözölte, hogy a Bizottság értékelésében és ajánlásaiban elismerte Magyarország egyes erőfeszítéseit, egyúttal a Kormány felé számos konstruktív javaslatot is tett további kérdések megoldására.


 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács következő plenáris ülését 2014. június 10-én 14.00 órakor tartja

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács következő plenáris ülését 2014. június 10-én 14.00 órakor tartja. A találkozón az alábbi tervezett napirend megtárgyalására kerül sor: Az Európai Bizottság 2014. évre szóló országspecifikus ajánlásai vonatkozásában egységes NGTT álláspont kialakítása.


 

A kormány a jövő héten fogadhatja el a konvergenciaprogramot

A kormány várhatóan a jövő héten fogadja el a 2014. évi nemzeti reformprogramot és a kovergenciaprogramot, amelyeket április 30-ig kell elküldeni az Európai Uniónak - mondta Turóczy László, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) helyettes államtitkára a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) szerdai ülésén Budapesten.


 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács következő plenáris ülését 2014. április 23-án 9 órakor tartja.

A találkozón az alábbi tervezett napirendek megtárgyalására kerül sor:


 1. Szegénység Magyarországon, különös tekintettel a hajléktalanok helyzetére
  Előterjesztő: Emberi Erőforrások Minisztériuma
 2. Tájékoztatás Magyarország Nemzeti Reform Programjáról
  Előterjesztő: Nemzetgazdasági Minisztérium
 3. Nemzeti Szociális Jelentés bemutatása
  Előterjesztő: Emberi Erőforrások Minisztériuma
 4. Az NGTT 2013. évi jelentésének elfogadása
 

Sajtóközlemény - Legyenek ifjúsági centrumok hazánkban

„A kontinenst sújtó gazdasági válság rávilágított az európai demokratikus intézményrendszer válságára” – hangsúlyozták az uniós országok Gazdasági és Szociális Tanácsai vezetőinek ülésén a részt vevő felek. Kiemelték, hogy különösen fontos a nagyszámú fiatal munkanélküli munkahelyhez juttatása.

 

Közös értékek közös jelentésben - az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács elnöki találkozója Budapesten

Henri Malosse, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke és kísérete Szendrei Róberttel, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács soros elnökével, valamint a szervezet oldalelnökeivel találkozott Budapesten.

 

NGTT: fontos, hogy Magyarország kikerüljön a túlzottdeficit-eljárás alól

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács fontosnak tartja, hogy Magyarország kikerüljön a túlzottdeficit-eljárás alól, és "tárgyilagos, más uniós tagállamokhoz hasonló megítélés és értékelés, egyenlő elbírálás alapján" szülessen döntés.

 

NGTT: helyzetbe kell hozni a családokat

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács elsőrendű érdeknek és feladatnak tartja a családok nemzetgazdasági célkitűzésekkel összhangban való segítését.

 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) elfogadta 2012. évi jelentését

Közoktatás, felsőoktatás, foglalkozáspolitika, EU-s források felhasználása voltak a legfontosabb témák a társadalmi párbeszéd legmagasabb fórumát megtestesítő Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) 2012. évi napirendjén.

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács

 

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) megalakulásával egy olyan konzultációs mechanizmus épült ki, amely a korábbinál szélesebb körben nyújt lehetőséget a társadalmi párbeszédre.

A korábban működő Országos Érdekegyeztetési Tanács, a Gazdasági és Szociális Tanács, illetve a Gazdasági Egyeztető Fórum megszűnésével a társadalmi egyeztetés és párbeszéd színterén egy új, ágazatközi intézmény, a társadalmi párbeszéd makroszintű fórumaként aposztrofált testület jött létre.

Az NGTT működésének legfőbb szempontjai a nyitottság, az átláthatóság és a széles körű konzultáció, amely magában foglal olyan társadalmi partnereket is, amelyek korábban nem vettek részt intézményesített egyeztetéseken.

Az NGTT funkcióját tekintve az Országgyűléstől, Kormánytól független, konzultációs, javaslattevő, tanácsadó testület, amely a társadalom egészét érintő, általános gazdaság- és társadalompolitikai kérdésekkel foglalkozik.

A Tanács partneri struktúrája azt a törekvést tükrözi, hogy NGTT a lehető legszélesebb körben jelenítse meg és közvetítse az érintett gazdasági szereplők és társadalmi csoportok érdekeit.

A Tanács tagjai oldalakat alkotnak, melyek a következők:

 1. Gazdaság Képviselői Oldal
 2. Munkavállalói Oldal
 3. Civil Oldal
 4. Tudomány Képviselői Oldal
 5. Egyházi Oldal

A Tanács soros elnöke az oldalak képviselői közül kerül ki. Egy soros elnöki mandátum három hónapra szól, az oldalak a törvényben meghatározott sorrendben követik egymás a tisztség betöltésében.

Tekintettel arra, hogy a Tanács működési mechanizmusát a teljes autonómia jellemzi, így a Tanács maga határozza meg és alakítja ki működését, amelyet a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzít.

Az NGTT törvény elfogadásával, valamint a Tanács megalakulásával és folyamatos működésével megteremtődött a társadalmi párbeszéd azon kerete, amely ma már a legszélesebb társadalmi rétegek számára is fontos, meghatározó testületté vált.

Tájékoztató

 

Tájékoztató az NGTT 2016. szeptember 16-i üléséről

Letöltés
 

Tájékoztató az NGTT 2015. december 18-i üléséről

Letöltés
 

Tájékoztató az NGTT 2015. március 26-i üléséről

Letöltés
 

Tájékoztató a 2014. december 19-i plenáris ülésről

Letöltés
 

Tájékoztató a 2014. november 11-i plenáris ülésről

Letöltés