V4-együttműködés munkaügyi, energia-stratégiai és közlekedési téren

2016. február 15-16-án első alkalommal került sor a V4-tagállamok munkavállalói és munkaadói érdekképviseletei, valamint a kormányzatok képviselőinek háromoldalú, ún. tripartit találkozójára.

A rendezvényen a magyar kormány részéről dr. Simon Attila, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára, Kádár Andrea, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára és Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkára, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács részéről pedig Palkovics Imre, Földiák András, Kozma Judit, Szilágyi József, valamint Rabi Ferenc vett részt. Az eseménynek helyszínül szolgáló csehországi Štiřín kastélyban a tanácskozást megnyitó Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök jelezte: javasolják, hogy a kezdeményezés intézményesített formában évente kerüljön megrendezésre.

A felek egyetértettek a munkavállalók kiküldetéséről szóló uniós irányelv országaik jogrendjébe történő átültetéséről, valamint a visszaélésekkel szembeni fellépés szükségességéről. Ez az irányelv szabályozza azokat a minimális követelményeket, amelyeket a munkaadóknak munkavállalóik külföldi tartózkodása esetén be kell tartania. A V4-ek képviselői egyöntetűen szorgalmazták a további együttműködést az atomenergia területén, valamint az Északi Áramlat 2. projekttel szembeni közös fellépést. A közlekedés területén Szlovákia a tagországok közötti megfelelő közúti és vasúti összeköttetésre vonatkozó terv kidolgozását szorgalmazta és kezdeményezte, hogy a V4-tagállamok ennek finanszírozására projektjavaslatot nyújtsanak be az Európai Stratégiai Beruházási Alaphoz.

A találkozón a hozzászólók üdvözölték a cseh kezdeményezést és szorgalmazták annak folytatását. Az egyeztetés végén a cseh kormányzat felkérte a lengyel kormányzatot, hogy a következő tripartit egyeztetést a lengyel V4 elnökség ideje alatt rendezzék meg.