Letölthető dokumentumaink

 

- Működésre vonatkozó szabályok

NEMZETI GAZDASÁGI és TÁRSADALMI TANÁCS Szervezeti és Működési Szabályzata

1. A Tanács célja és feladatai
2. A Tanács tagjai
3. A Tanács meghívottjai
4. A Tanács vezetése
5. A Tanács soros elnökének feladatai
6. A Tanács Titkársága
7. A Tanács működése
8. A Tanács működésének nyilvánossága
9. A Tanács képviselete

Letöltés

2011. évi XCIII. törvény a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról

1. A törvény hatálya
2. A Tanács létrehozásának célja, működésének elvei
3. A Tanács feladatai
4. A Tanács tagjai
5. A Tanács állandó meghívottjai
6. A Tanács soros elnöke és az elnöksége
7. A Tanács munkaszervezete, működése
8. A Tanács működésének nyilvánossága
9. Záró rendelkezések

Letöltés
 

- Tájékoztatók

Tájékoztató az NGTT 2016. szeptember 16-i üléséről

Tájékoztató az NGTT 2016. szeptember 16-i üléséről

Letöltés

Tájékoztató az NGTT 2015. december 18-i üléséről

Tájékoztató az NGTT 2015. december 18-i üléséről 1. Konzultáció a 2016. évi minimálbérről és garantált bérminimumról

Letöltés

Tájékoztató az NGTT 2015. március 26-i üléséről

1. Az NGTT 2014. évi jelentésének elfogadása
2. Az NGTT 2015. évi munkatervének elfogadása

Letöltés

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. december 19-én tartott plenáris üléséről

1. Konzultáció a 2015. évi minimálbérről és garantált bérminimumról

Letöltés

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. november 11-én tartott plenáris üléséről

1. Konzultáció a 2015. évi adó- és költségvetési törvények tervezetéről

Letöltés

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. október 2-án tartott plenáris üléséről

1. Az uniós forrásokról szóló partnerségi megállapodás bemutatása
2. Kiút a hajléktalanságból

Letöltés

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. június 10-én tartott plenáris üléséről

1. Az Európai Bizottság 2014. évre szóló országspecifikus ajánlásai vonatkozásában egységes NGTT- álláspont kialakítása az oldalelnöki ülésen megtárgyalt szövegszerű javaslat alapján
2. Az Európai Bizottság által meghirdetett Civil Társadalomért Díj

Letöltés

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. április 23-án tartott plenáris üléséről

1. Szegénység Magyarországon, különös tekintettel a hajléktalanok helyzetérebr
2. Tájékoztatás Magyarország Nemzeti Reform Programjáról
3. A nemzeti szociális jelentés bemutatása
4. Az NGTT 2013. évi jelentésének elfogadása

Letöltés

Összefoglaló a 2013. december 10-i plenáris ülésről

Letöltés

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2013. augusztus 28-án tartott plenáris üléséről

Letöltés

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) 2013. június 11-én tartott plenáris üléséről

1. Az Európai Unió Tanácsának ajánlása Magyarország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Magyarország 2012–2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának tanácsi véleményezéséről” című dokumentummal kapcsolatos NGTT állásfoglalás elfogadása

Letöltés

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2013. március 14-én tartott plenáris üléséről

Letöltés

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. december 17-én tartott plenáris üléséről

Konzultáció a 2013. évi minimálbérről és a garantált bérminimumról

Letöltés

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. november 15-én tartott plenáris üléséről

1. Tájékoztató a Nemzeti Energiastratégiáról és az atomenergia jövőjéről
2. Konzultáció az új Munka törvénykönyve hatálybalépését követő időszak
3. Konzultáció az állami ösztöndíjas létszámkeretek képzési területek közötti elosztásáról szóló kormányhatározatról

Letöltés

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. szeptember 20-án tartott plenáris üléséről

1. Konzultáció az európai uniós források felhasználásának áttekintéséről, valamint a következő, 2014-2020-ig terjedő időszak forrásfelhasználásának tervezéséről
2. Döntés állandó nemzetközi kapcsolatok bizottság felállításáról

Letöltés

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. július 2-án tartott plenáris üléséről

1. Balog Zoltán miniszter köszöntője
2. Soros elnöki tájékoztató az elmúlt ülésszak óta eltelt időszakról
3. Az NGTT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
4. Konzultáció a felnőttképzés stratégiai kérdéseiről
5. Tájékoztatás a 2013. évi költségvetés általános tervezési elveiről és ezek gazdasági, társadalmi indokoltságáról
6. Konzultáció a nyugdíjrendszer átalakításának aktuális és stratégiai kérdéseiről
7. Tájékoztatás a hazai építőipar helyzetéről és kilátásairól

Letöltés

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. május 24-én tartott plenáris üléséről

A Munkavállalói Odal konszenzussal hozott döntése alapján Máthéné dr. Bertók Juditot delegálta a Nyugdíjbiztosítási Ellenörző Testületbe. A tanács tudomásul vette a döntést.

A Civil Oldal jelölése alapján az NGTT Dr. Tarján Lászlóné dr. Tarnafői Annát delegálta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsba. A Tanács egyhangú döntést hozott a delegálással kapcsolatban.

Letöltés

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. február 2-án tartott plenáris üléséről

1. Az NGTT soros elnökének megválasztása
2. Az NGTT Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
3. A Nemzeti Vidékstratégia és a Darányi Ignác Terv részletes ismertetése. Előterjesztő: V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
4. Egyebek

Letöltés
 

- Egyebek

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2015. évben végzett tevékenységének hasznosulásáról

Letöltés

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2015. évi tevékenységéről

Letöltés

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről

Többek között a szegénység, a Nemzeti Reform Program, az uniós forrásokról szóló partnerségi megállapodás, a 2015. évi adó- és költségvetési törvények tervezete témái szerepeltek a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) 2014. évi napirendjén.

Letöltés

ÁLLÁSFOGLALÁS

a túlzottdeficit-eljárással kapcsolatban

Letöltés

ÁLLÁSFOGLALÁS

a társadalom szempontjából stratégiai fontosságú család szerepének megtartásáról és növeléséről a 2011. évi népszámlálás adatai tükrében

Letöltés

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. évben végzett tevékenységének hasznosulásáról

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. év XCIII. törvény (továbbiakban NGTT tv.) 8. § (3) bekezdése alapján a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter minden év március 31-ig jelentést készít arról, hogyan hasznosultak a megelőző évben a jogszabályalkotásban, illetve a Kormány munkájában a Tanács véleményei, állásfoglalásai, ajánlásai.

Jelen jelentés egységes szerkezetben összefoglalja a Tanács 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig terjedő időszakban végzett tevékenységét, illetve annak hasznosulását.

Letöltés

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. évi tevékenységéről

Közoktatás, felsőoktatás, foglalkozáspolitika, EU-s források felhasználása voltak a legfontosabb témák a társadalmi párbeszéd legmagasabb fórumát megtestesítő Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) 2012. évi napirendjén.

Letöltés

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 8. § (3) bekezdése értelmében

Magyarország Kormánya nyitott a társadalom valamennyi szférájával történő párbeszédre, egyeztetésre, konzultációra. Ennek jelentőségét már a Nemzeti Együttműködés Programjának részét képező Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatában is megfogalmazták, mely szerint "az új kormány együttműködést ajánl a társadalom minden tagjának, a civil és érdekvédelmi szervezeteknek." Ebben a szellemben került sor a társadalmi egyeztetés központi fórumainak megújítására.

Letöltés

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2011. évi tevékenységéről

Az Országgyűlés, elismerve a gazdasági és társadalmi párbeszéd szerepét, valamint a sokoldalú konzultációs mechanizmus működtetésének kiépítése érdekében, 2011 júliusában elfogadta a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvényt. A jogszabály értelmében a Tanács minden év március 31-ig jelentést készít a tevékenységéről, amelyet a Kormány a honlapján nyilvánosságra hoz.

Letöltés