Az NGTT egységes állásfoglalást fogadott el az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásaival kapcsolatban

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) 2014. június 10-én tartott plenáris ülésén egységes állásfoglalást fogalmazott meg az Európai Bizottság 2014. évre szóló országspecifikus ajánlásai vonatkozásában. Az NGTT üdvözölte, hogy a Bizottság értékelésében és ajánlásaiban elismerte Magyarország egyes erőfeszítéseit, egyúttal a Kormány felé számos konstruktív javaslatot is tett további kérdések megoldására.

Az NGTT-állásfoglalás szerint a Tanács egyetért a Bizottsággal abban, hogy az állam adósságának szintje magas, ugyanakkor a Kormány intézkedései azt mutatják, hogy továbbra is elkötelezett a költségvetési célok tartása, a gazdasági növekedés elősegítése és az adósságszint csökkentése mellett. Mindez elősegíti, hogy a 2014-es konvergencia program szerint az elkövetkezendő években teljesüljön a középtávú költségvetési cél.

A hátrányos helyzetű emberek integrációjával és minőségi oktatáshoz való egyre szélesebb körű hozzáférésével kapcsolatban a Testület üdvözli az inkluzív támogató intézkedések erősítését, így pl. a közoktatásban a romák történetének és kultúrájának kötelező oktatását, illetve a felsőoktatásban a roma szakkollégiumok hálózatának kiépítését.

A foglalkoztatottság serkentésével, valamint a munkaerő-piaci visszatérés ösztönzésével kapcsolatban a Testület szerint célzott aktív munkaerő-piaci politikák és célzott adó- és járulékkedvezmények szükségesek, s javasolta a Kormánynak a Bizottsági ajánlások megerősítését előmozdító kezdeményezések bevezetését.

A Tanács üdvözölte, hogy a piaci verseny elősegítése, a korrupció és az adminisztrációs terhek csökkentése terén a Bizottság az elkezdett úton való továbbhaladást ösztönzi. Az NGTT továbbá fontosnak tartja a magasan képzett munkaerővel dolgozó és magas hozzáadott értéket jelentő beruházások támogatását.

Az energiaárak csökkentése kapcsán az NGTT felhívta a figyelmet arra, hogy az elsősorban nem a költség-megtérülést veszélyezteti, hanem a korábbi előnytelen szerződések által biztosított irreálisan magas hozamok csökkentését szolgálja.

A megkezdett egyeztetés folytatásaként az Európai Unió tagállamainak nemzeti gazdasági és szociális tanácsai saját nemzeti álláspontjaikat 2014. június 12-én, Brüsszelben képviselik és vitatják meg az Európa 2020 Irányító Bizottság és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közös értekezletén.

Az NGTT bizottsági ajánlásokkal kapcsolatban elfogadott észrevételeit összegző dokumentum elérhető itt.

Budapest, 2014. június 10.