Események

Beszélgetés az NGTT-ről a KarcFM rádió “Szabad Jegyzés” című műsorában

Forrás: https://karcfm.hu/archiv/szabad-jegyzes-2018-05-01-1400-1500/


A kormány támogatja a lakásmobilitást

A kormány lakásmobilitást támogató intézkedéseinek célja, hogy rövid és középtávon kielégítse a lakosság igényeit, a vállalkozások számára pedig biztosítsa a szükséges munkaerőt – mondta Lepsényi István gazdaságfejlesztésért- és szabályozásért felelős államtitkár a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) ülésén április 20-án Budapesten.

Az NGTT 2018. évi első plenáris ülésén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara székházában az államtitkár megemlítette, hogy a magyar a GDP bővülése az elmúlt néhány évben meghaladta az uniós átlagot, alacsony a munkanélküliségi ráta, a bérek érezhetően nőttek, élénkült az építőipar és a lakáspiac. Ugyanakkor a gazdaság további fejlődése egyik akadályának nevezte a képzett munkaerő hiányát. Eltérő a munkanélküliségi ráta az ország nyugati és keleti részében, ezért vagy a munkahelyeket kell odavinni, ahol van munkaerő, vagy fordítva, segíteni kell, hogy a munkaerő eljuthasson a szükséges területekre – mondta.
Emlékeztetett rá, hogy a lakásépítés dinamikusan bővült, 2016-ban az építőipar teljesítményének 15 százalékát adta, 2017-ben majdnem 25 százalékát. Az ágazat 2500 milliárd forintos teljesítményének egynegyede a lakásépítéshez kapcsolódik; a lakásépítések száma 2016 és 2017 között csaknem a duplájára emelkedett.

Kifejtette: a kormányzat több területen támogatja a lakásmobilitást: például az otthonteremtési programmal, ezen belül csok bevezetésével és az újlakás-építések áfájának 5 százalékra csökkentésével. Utóbbival kapcsolatban jelezte: érkeztek javaslatok arra, hogy a kormány tartsa fenn a kedvezményes kulcsot.
A kormány bevezette a munkásszállás kialakításához nyújtható támogatást, amire 5 milliárd forintot különített el, emellett a vállalatok kezdeményt kapnak a munkásszállások és a bérlakások építéséhez, adójukból leírhatják az ezzel kapcsolatos költségeket – sorolta. Lepsényi István a lakásmobilitást fokozó intézkedések közé sorolta a munkáltató által adómentesen nyújtható lakáscélú támogatásokat, a munkavállaló által a járási hivatalnál kérelmezhető lakhatási támogatást és az egyidejű lakásbérlet és kiadás esetén adható szja-kedvezményt is.

Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke azt mondta, a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működik, relatíve jól teljesít, a nyugdíjas, időkori szegénység jóval alacsonyabb, mint Európában. Hozzátette: a nyugdíjak reálértéke nő, az utóbbi években stabil. Az államkincstár elnöke felhívta a figyelmet a kihívásokra is, köztük a demográfiai mutatókra. Kiemelte: egész Európában súlyos probléma a népességfogyás, Magyarországon 2012 óta a kormányzat politikájának köszönhetően nő a termékenység, de még “van hova fejlődni ezen a téren”. Felvetette: választ kell adni arra a kérdésre, hogy gyereknevelést a nyugdíjrendszeren belül hogyan lehetne elismerni.
Mészáros József kitért arra is, hogy az utóbbi néhány év gazdasági bővülése ellenére nem jellemző az előtakarékoskodás az idős korra, ebben szavai szerint sürgősen lépéseket kell tenni.

(MTI alapján)

-EMMI 2018/04/24-


A bérmegállapodás hatásairól tárgyalt a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács

 

December 7-én a Magyar Tudományos Akadémia székházában tartotta idei utolsó plenáris ülését a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT).

Konzultáció a minimálbérről, a bérminimumról és annak hatásairól volt az ülés első napirendi pontja. Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára részletesen bemutatta a 2016-ban megkötött hatéves bérmegállapodás hatásait.

Az államtitkár szerint a korábban példa nélküli megállapodás jelentős hatással volt a munkaerőpiacra. Örömmel állapította meg, hogy a komoly béremelést jelentő megállapodással kapcsolatos negatív előrejelzések nem váltak valóra. Mint mondta, minden területen jelentős volt a bruttó bérnövekedés, a legalacsonyabb bérszinteken pedig megindult egy jelentős “bérfelzárkózás”, amely a kis- és középvállalkozások terén is szembetűnő. Külön kiemelte, hogy a béremelés a fizikai dolgozók körében volt a legjelentősebb.

Az államtitkár adatokkal cáfolta azokat a vélekedéseket, miszerint a pozitív trendek ellenére bizonyos térségek leszakadtak volna, hiszen a keresetek éppen az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon emelkedtek a legnagyobb mértékben. Az államtitkár szerint ma már ott tartunk, hogy komoly béremelési kényszer van a munkaadókon, ha meg akarják tartani a dolgozóikat, így a munkaadóknak elemi érdekük, hogy versenyképes bért biztosítsanak a munkavállalóknak – zárta előadását a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár.

Hozzászólásában Dr. Zs. Szőke Zoltán elmondta, tavaly kevesen merték volna gondolni, hogy a hatéves bérmegállapodásnak valóban pozitív hatásai lesznek. A Gazdaság Képviselői Oldal felszólalója szerint a bérek növekedésével nőtt a vásárlóerő is, így a béremelést a munkaadók különösebb nehézségek nélkül meg tudták valósítani. Rendkívül jó lépésnek nevezte a nyugdíjas-szövetkezetek létrehozását, hiszen számos szektorban igény van a tapasztalt munkaerőre.

Dr. Mészáros Melinda, a Munkavállalói Oldal képviselője komoly eredménynek nevezte a többéves bérmegállapodást, amelyben a szakszervezetek számos javaslatukat megvalósulni látják. Dr. Szendrei Róbert üdvözölte a racionális és előremutató gazdasági döntéseket, ezek között említve a tavalyi bérmegállapodást. A Civil Oldal képviselője szerint sikerült kitörni a bérszegénység országából, így aki akar, az ma már tud dolgozni Magyarországon, és béréből meg is tud élni. A Tudomány Képviselői Oldal részéről felszólaló Dr. Báger Gusztáv szerint indokolt volt a béremelés, amely jól támogatja a megfogalmazott célok elérését.

Az oldalak konkrét felvetéseire válaszolva Cseresnyés Péter a hatékonyság növelését, valamint a technikai és technológiai fejlődés elősegítését nevezte fontos célnak. Ennek érdekében folyamatosan szükség van a szakképzés finomhangolására, az abban résztvevőket pedig minél szélesebb kompetenciákkal kell ellátni.

Dr. Adorján Richárd az állam foglalkoztatásban betöltött szerepvállalásáról és a közszféra bérhelyzetének alakulásáról tartott előadást. Az NGM költségvetésért felelős helyettes államtitkára bemutatta, hogy a különböző életpálya-modelleknek köszönhetően a közszférában is jelentős keresetnövekedés valósult meg, ahol külön kiemelte az egészségügyi és a szociális ágazatot. Elmondta: a kormány célja, hogy az életpálya-modellek bevezetése után a közszféra egyetlen dolgozója se keressen kevesebbet, mint korábban, éppen ezért a bérkompenzáció a rendszer része marad. Felvetésekre reagálva a helyettes államtitkár fontosnak nevezte, hogy a különböző problémákat ez az egyeztető fórum is kellőképpen ismerje, megvitathassa, melyekre a kormány igyekszik mielőbb hatékony választ adni. Ugyanakkor rámutatott: csak a költségvetési egyensúly veszélyeztetése nélkül van lehetőség az egyes kormányzati döntések megvalósítására, egyúttal különös figyelemmel kell lenni a közszféra működésének nem piaci alapú sajátosságaira is.

Az ülés végén a Tanács – előző plenáris ülésének témájához kapcsolódóan – “Közös felelősségünk: a magyar állampolgárok egészsége” címmel közös nyilatkozatot fogadott el, melyben hangsúlyozza a szűrővizsgálatok jelentőségét, bátorítja a legnagyobb rizikófaktorú népességcsoportok részvételét a szűréseken, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a Tanács tagszervezetei belső kommunikációjukban nagyobb hangsúlyt helyeznek a szervezett népegészségügyi szűrések minél szélesebb körű megvalósítására.

(EMMI)


Megtartotta 2017/3 ülését a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács

Október 11-én a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dísztermében tartotta idei harmadik plenáris ülését a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT). A Tanács napirendjén ezúttal a nemzetpolitika aktuális kérdései és a szervezett népegészségügyi szűrések szerepeltek.

A plenáris ülést vezető Szücs Attila, az NGTT soros elnöke, az Egyházi Oldal képviselője elmondta: a Tanács első alkalommal ülésezik egyházi intézményben, ami a reformáció emlékévében arra is felhívja a figyelmet, hogy egyházaink szolgálata a magyarság életének szerves részét képezi.

A vendéglátók részéről dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke köszöntötte a Tanács tagjait. A tanácskozás első előadója dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt. A nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter szerint a nemzetpolitika sarokköve az erős magyarság és erős anyaország, amely politikai, diplomáciai és gazdasági támogatást is képes nyújtani az elszakított nemzetrészeknek. Előadásában szólt az identitás megőrzéséhez nyújtott támogatásokról, a határon túli magyar területeken megvalósuló gazdaságfejlesztésről, a magyar állampolgárság megszerzésének lehetőségeiről és tapasztalatairól, valamint a külhoni magyar pártokkal való együttműködésről. A kormány paradigmaváltásának köszönhetően 2010 óta a tízszeresére nőtt a nemzetpolitikai célokra fordított támogatások összege, ma már nem kérdés, hogy a külhoni magyarság megmaradása érdekében az erkölcsi és politikai támogatás mellett gazdasági segítséget is kell adnunk – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. Semjén Zsolt fontos eredménynek nevezte, hogy a legfontosabb nemzetpolitikai célokban konszenzus van a magyar társadalomban és a parlamenti pártok között.

Dr. Zs. Szőke Zoltán közös érdeknek és kötelességnek nevezte a határon túli magyarok támogatását. A Gazdaság Képviselői Oldal felszólalója egyetértett a miniszterelnök-helyettessel abban, hogy a társadalmi sikerek alapja a sikeres gazdaság. Doszpolyné dr. Mészáros Melinda, a Munkavállalói Oldal képviselője üdvözölte a nemzetpolitika napirendre vételét, valamint a cserediák-kapcsolatok anyaországon kívülre kiterjesztését javasolta. Dr. Szendrei Róbert, a Civil Oldal képviselője szerint a rendszerváltás óta minden kormány foglalkozott a témával, de érdemi változást csak a 2010-es kormányváltás hozott. Fontos lépésnek nevezte, hogy a határon túli magyarok iránti felelősség az ország új Alaptörvényébe is bekerült. Szintén üdvözölte, hogy megnyilatkozásaik és döntéseik során az állami vezetők figyelnek a határon túli magyarok szempontjaira. A Tudomány Képviselői Oldal részéről felszólaló dr. Báger Gusztáv szerint átgondolt és sokrétű a kormány nemzetpolitikája.

Válaszában a miniszterelnök-helyettes megköszönte a Tanács valamennyi oldalának támogatását és részletesen válaszolt a felmerült kérdésekre. Semjén Zsolt szerint a környező országokkal kialakított jó kapcsolatok megágyaznak a határon túli magyarok érdekében tett lépeseknek. Kérdésre válaszolva elmondta: véleménye szerint történt elmozdulás a szlovák fél hozzáállásában és előbb-utóbb előrelépés várható. A nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter méltatta a területen működő civil szervezetek munkáját, kiemelve a sikeres Határtalanul! programban szerepet vállaló Rákóczi Szövetséget. Semjén Zsolt felhívta a Tanács tagjainak figyelmét, hogy a magyarországi munkaerőhiány enyhítésébe be lehet vonni a külhoni magyar cégeket, munkavállalókat. A napirendi pont lezárásaként a Tanács egyhangú támogatással fogadta el az NGTT közös nemzetpolitikai nyilatkozatát.

Az ülés második felében Szervezett népegészségügyi szűrések és védőnői szűrővizsgálatok címmel dr. Szentes Tamás, országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár tartott előadást. A cél a krónikus betegségek kialakulásának megelőzése, a megelőzésben pedig bizonyítottan hatásosak a szervezett szűrések, ezért a kórházak fejlesztése mellett fontos a népegészségügyi szolgáltatások bővítése, az intézményrendszer fejlesztése és az alapellátás népegészségügyi típusú átalakítása – fogalmazott. 2010 óta a háromszorosára nőtt a népegészségügyi szolgáltatások GDP-arányos támogatása, az intézkedéseknek köszönhetően többen vesznek részt a szűrővizsgálatokon, ugyanakkor a részvételi hajlandóság még mindig alacsony. A kormány ezért a szakmával konzultálva keresi a lakosság pozitív ösztönzésének módját a hatékony megelőzés érdekében. A szervezett emlőszűrés és méhnyakszűrés mellett hamarosan elindul országos kiterjesztésben a szervezett vastag- és végbélszűrés is, ami nagyságrendjét, társadalmi hatását és forrásigényét tekintve az egészségügy egyik jelentős fejlesztése – mondta a helyettes államtitkár. A Munkavállalói Oldal nevében Doszpolyné dr. Mészáros Melinda megköszönte a pozitív kormányzati hozzáállást és reményét fejezte ki, hogy sikerül megtalálni a lakossági ösztönzés legmegfelelőbb formáit, valamint javasolta a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok bevonásának megvizsgálását. Dr. Szendrei Róbert, a Civil Oldal képviselője fontos kormányzati lépének nevezte a védőnők bevonását a szűrővizsgálatok végzésébe. Dr. Báger Gusztáv a Tudomány Képviselői Oldal részéről üdvözölte, hogy a legújabb tudományos eredményeket az egészségügyi kormányzat figyelembe veszi a népegészségügyi szűrésekkel kapcsolatos döntések során. Válaszában Szentes Tamás elmondta: a szűrővizsgálatok csak másodlagos megelőzést jelentenek, az elsődleges megelőzést a megfelelő életforma és a kockázati tényezők felismerése, mérséklése jelenti. A helyettes államtitkár arról tájékoztatta a Tanács tagjait, hogy éppen a napokban indul útjára 10+10 mobil szűrőegység, amely az ország 2041 településére fog eljutni. Az intézkedésnek köszönhetően helybe viszik a szűrővizsgálatokat, így azok a kistelepülésen élő emberek is részt vehetnek a szűréseken, akik korábban nem mentek el a lakóhelyüktől távolabbi helyszíneken tartott vizsgálatokra.

Az NGTT következő plenáris ülésére várhatóan decemberben kerül sor.

(EMMI)

Az eseményről készült fényképek a fényképalbumban megtekinthetők.

Letölthető melléklet: Állásfoglalás – Közös felelősségünk a magyar nemzet jövője