Events

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesült Beran Ferenc atya

Büszkén tesszük közzé, hogy a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács tagja, egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Erkölcsteológiai Tanszékének egyetemi docense, a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia plébánosa, Dr. Beran Ferenc atya augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesült. A Egyházi oldal tagja és egyben oldalelnöke kiemelkedő, különösen az érdekegyeztetés területén végzett társadalmi és hitéleti tevékenysége, a Magyar Katolikus Egyház és az Egyházi Oldal képviselőjeként végzett munkája elismeréseként kapta a díjat.

Interjú Oldalelnök Úrral: https://www.youtube.com/watch?v=zBaMrtU_BdM

Interjú Dr. Beran Ferenccel – Elmer István

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCSOK
2022. ÉVI NEMZETKÖZI KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 

Az Association Internationale des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS, International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions), vagyis a Gazdasági és Társadalmi Tanácsok és Hasonló Intézmények Nemzetközi Szervezete által évente megrendezésre kerülő találkozón az idei évben a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács soros elnöke, Prof. Dr. Báger Gusztáv és az NGTT titkárságáról Nemes Johanna titkársági referens vettek részt. A konferenciát június 27-28-án tartották Athénban. A megjelenés célja a hazánkban megvalósuló gazdasági és szociális párbeszéd képviselete, valamint a más nemzetek tanácsaival történő kapcsolatépítés volt, egybekötve egy nemzetközi összehasonlítás előkészítésével.
TÁJÉKOZTATó a Gazdasági és Társadalmi Tanácsok
2022. évi nemzetközi konferenciájáról és közgyűléséről 2022. JÚLIUS 27-29. Athén 


Kormányhatározat a minimálbérről és garantált bérminimumról

December 16-án megjelent a 2022. évi minimálbérről és garantált bérminimumról szóló kormányhatározat, mellyel kapcsolatosan a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács is konzultált a IV. plenáris ülés keretében.

https://www.penzcentrum.hu/gazdasag/20220220/itt-a-minimalber-2022-kormanyrendelet-ennyi-a-brutto-es-a-netto-minimalber-2022-evetol-11199


Új soros elnök

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács soros elnöki posztját Csóti Csaba (Munkavállalói oldal) után 2021. december 17-től a Civil oldal tagja, Dr. Szendrei Róbert tölti be 2022. június 16-ig.


IV. plenáris ülés

A november 23-ai plenáris ülésen a jövő évi minimálbérről és  garantált bérminimumról szóló megállapodásról konzultált a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács.

Dr. Zöld-Nagy Viktória, az Innovációs és Techonológiai Minisztérium (ITM) munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára a 2022-re vonatkozó bérmegállapodás folyamatáról és eredményéről számolt be, továbbá összegezte az elmúlt 10 év bérminimummal kapcsolatos változásait.

A konzultációról szóló, további információt tartalmazó sajtóban megjelent cikk a következő linkre kattintva érhető el:  https://adozona.hu


„Közös felelősségünk: a magyar nemzet jövője”

Az NGTT 2020. október 6-án,

„A nemzeti összetartozás – A magyarság megmaradása a globális térben” címmel megtartott plenáris ülésén elfogadott nyilatkozata

 

Preambulum

Mi, mint a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban (továbbiakban Tanács) képviselettel rendelkező szervezetek, intézmények és egyházak képviselői, kinyilvánítjuk, hogy felelősséget érzünk a magyar nemzet jövőjének alakításáért. A Tanácsot alkotó tagszervezetek hivatalos képviselőjeként megerősítjük, hogy ebben a testületben végzett tevékenységünkkel is a nemzeti ügyekben való konszenzusra törekszünk. Annak ellenére, hogy eltérő szakterületeket, hagyományokat, sőt sok szempontból eltérő értékrendet képviselünk, különbségeinknél mégis sokkal fontosabb számunkra népünkért vállalt felelősségünk, mert közös kincsünk és történelmi örökségünk a határokon átívelő egységes magyar nemzet!

Az idei évben emlékeztünk meg a 100 évvel ezelőtt Trianonban aláírt békediktátumról és annak szomorú következményeiről, amelyek tragikusan befolyásolták a XX. századi magyarság életét. A múltat megváltoztatni nem tudjuk, de hitet teszünk amellett, hogy felelősek vagyunk a határainkon kívülre került nemzettársaink szülőföldjükön való boldogulásáért. Emellett tudatában vagyunk annak is, hogy a népek és nemzetek békés egymás mellett élésének nincs alternatívája itt a Kárpát-medencében.

A Trianonban meghúzott határokon kívül és belül élő nemzettársaink egyaránt nehéz időszakot élnek át a pandémiás világhelyzet miatt, de bízunk abban, hogy helyes kormányzati intézkedésekkel és a társadalom egészének felelős magatartásával úrrá tudunk lenni a kialakult egészségügyi, szociális és gazdasági problémákon egyaránt. A nemzeti összetartozás évében a Tanács is fontosnak tartja, hogy méltóképpen és a jövőbemutatóan emlékezzünk meg a Kárpát-medencei magyarság sorsát alapvetően megváltoztató eseményről. Ennek során fontos, hogy a határokon átívelő nemzetegyesítés érdekében született eddigi lépések és az itt élő magyarság gazdasági és kulturális felemelkedéséhez szükséges további teendők kerüljenek a fókuszba.

Ezt a folyamatot támogatandó, a Tanács több más teendő mellett az alábbiakat kívánja kiemelni:

1. Erősíteni kell a határon túl élő magyarsággal az összetartozást.

A Tanács tagszervezetei elismerik a Kormány eddigi erőfeszítéseit a nemzetpolitika területén és kifejezetten támogatják az eredmények erősítését szolgálni kívánó további kormányzati programokat. A Trianoni diktátum 100. évfordulóját követően is kívánatosnak tarjuk elérni, hogy a Kárpát-medencei és a szórványokban élő magyarság ügyében a társadalom minden egyes rétege azonosulni tudjon a nyelvüket és kultúrájukat megőrizni akaró, határainkon kívül élő nemzettársaink erőfeszítéseivel. Olyan kapcsolatot kell kialakítani a határon túli magyar közösségekkel, hogy az asszimilációs törekvések ellenére is meg tudják őrizni magyar identitásukat.

2. Erősíteni kell a pozitív változásokat a hazai gazdaságban és hatékonyan támogatni kell a Kárpát-medencei magyar gazdasági terjeszkedést.

A magyar nemzet jövője a Teremtő kegyelme részeként elsősorban attól függ, hogy az egyre jobban globalizálódó világgazdasági környezetben a magyar etnikumhoz köthető munkahelyteremtő, fenntartható fejlődési pályán mozgó és innovatív vállalkozások dominánsak tudnak-e lenni a Kárpát-medencei gazdasági térben. Ennek alapján úgy véljük, hogy a nemzet jövőjének gazdasági megalapozása akkor biztosított, ha egyre több magyar nagy-, közepes és kisvállalkozás válik saját szakmai területén jelentős tényezővé a Kárpát-medencében. A Tanács üdvözli a Kormány patrióta gazdaságpolitikájának eddigi eredményeit, valamint a határon túli gazdaságfejlesztési törekvéseket és felhívja a hazai gazdasági élet szereplőinek figyelmét a Kárpát-medence mint egységes gazdasági tér fontosságára. A Magyar Államnak a jövőben elsősorban olyan hazai vállalkozásokat érdemes támogatni, amelyek a munkahelyteremtés mellett a gazdaság jelenlegi szerkezetének megújítását segítik elő.

3. Folytatni kell a magyarság negatív demográfiai trendjeit megállítani képes kormányzati és társadalmi erőfeszítéseket.

A magyar társadalomnak képessé kell válni arra, hogy a gazdaság további fejlődéséhez szükséges munkaerő-utánpótlást saját nemzeti forrásainkból biztosítsa. A következő években el kell érni, hogy ne csak lassuljon az ország népességének fogyása, hanem az élve születések emelkedő tendenciájának, a várható életkor meghosszabbodásának és a külföldi munkaerőpiacról hazatérő honfitársainknak köszönhetően a határainkon belül és kívül élő magyarság létszáma növekedésnek induljon. El kell érni, hogy az oktatás korszerűsítése és a szociális különbségeket csökkentő, szociális mobilitást ösztönző társadalmi felzárkóztatás eredményeként, érzékelhető mértékben növekedjen a versenyszféra rendelkezésére álló, képzett, fiatal munkaerő aránya a teljes lakosságon belül. A szociális ellátórendszerek fejlesztése mellett tovább kell erősíteni a családok összetartó erejét, mert a társadalom jóléte és a családok helyzete egymástól elválaszthatatlan. A családoknak a nemzetgazdasági célkitűzésekkel összhangban való segítése, támogatása, helyzetbe hozása, – szükség esetén megmentése – elsőrendű érdek és feladat.
Az NGTT bátorítja a Kormányt a további pozitív családpolitikai intézkedések előkészítésére és bevezetésére és örömét fejezi ki, hogy a családpolitikai támogatások egyes elemei már a határokon kívül élő magyar családok számára is elérhetőek.

Budapest, 2020. október 6.
Szücs Attila
az NGTT soros elnöke


Koronavírus – Az NGTT üdvözli a bejelentett kormányzati intézkedéseket – MTI, 2020. 03. 23

 

Budapest, 2020. március 23., hétfő (MTI) – A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) elnöksége üdvözli a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következményeinek enyhítésére a kormány által eddig bejelentett élet-, egészség-, valamint gazdaság- és munkahelyvédelmi intézkedéseket.

A tanács soros elnöke, Kucsera Tamás Gergely által jegyzett – az MTI-hez hétfőn eljuttatott – közleményben kiemelték: a magyarországi társadalmi és gazdasági érdekegyeztetés legmagasabb szintű fórumának, az NGTT-nek a munkavállalókat, a gazdasági szereplőket, az egyházakat, a civileket, valamint a tudományos és a művészeti szférát képviselő oldalai elnökeinek és a soros elnöknek az együttes álláspontja szerint az eddig bejelentett kormányzati lépések hasznosak és szükségesek.

Úgy értékelték: az egyes munkáltatók járulékfizetési kötelezettségének 2020. június 30-ig teljes egészében történő elengedése, a munkavállalók járulékának jelentős csökkentése egyaránt hozzájárulhat a magyar gazdaság és társadalom működésének jövőbeni gyors normalizálásához.

Az NGTT továbbra is nyitott az intézkedési tervek és csomagok megvitatására, jövőbeli egyeztetésére – tették hozzá.

Azt írták, “ezen nehéz időszak leküzdéséhez az NGTT elnöksége szerint arra is szükség van, hogy minden honfitársunk bizalommal, türelemmel és fegyelmezetten vegyen részt abban a valódi társadalmi összefogásban, amelynek a kibontakoztatása az élet szinte minden területén nélkülözhetetlen”.

Ennek érdekében kiemelten fontosnak tartják és kérik a javasolt egészségügyi óvintézkedések megtartását, valamint a gyermekek és idősebbek életvitelének támogatását – áll a közleményben.

Hasonló tartalommal megjelent cikkek:

https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20200323-az-ngtt-udvozli-a-bejelentett-kormanyzati-intezkedeseket

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/03/23/udvozli-a-bejelentett-kormanyzati-intezkedeseket-az-ngtt#

https://www.origo.hu/gazdasag/20200323-koronavirus-ngtt-reakcio.html

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-nemzeti-gazdasagi-es-tarsadalmi-tanacs-tamogatja-a-kormanyzati-intezkedeseket-7921163/

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/orban-viktor-a-varakozas-helyett-felvesszuk-a-kuzdelmet-2497523


 Radio KarcFM talk about the NESC

Source: https://karcfm.hu/archiv/szabad-jegyzes-2018-05-01-1400-1500/