Dokumentumtár

MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

TÁJÉKOZTATÓK

EGYEBEK

MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

NEMZETI GAZDASÁGI és TÁRSADALMI TANÁCS Szervezeti és Működési Szabályzata

1. A Tanács célja és feladatai
2. A Tanács tagjai
3. A Tanács meghívottjai
4. A Tanács vezetése
5. A Tanács soros elnökének feladatai
6. A Tanács Titkársága
7. A Tanács működése
8. A Tanács működésének nyilvánossága
9. A Tanács képviselete

2011. évi XCIII. törvény a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról

1. A törvény hatálya
2. A Tanács létrehozásának célja, működésének elvei
3. A Tanács feladatai
4. A Tanács tagjai
5. A Tanács állandó meghívottjai
6. A Tanács soros elnöke és az elnöksége
7. A Tanács munkaszervezete, működése
8. A Tanács működésének nyilvánossága
9. Záró rendelkezések

Az NGTT 2018. évi hasznosulási jelentése

Az NGTT 2017. évi hasznosulási jelentése

Jelentés a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2017. évi tevékenységéről


TÁJÉKOZTATÓK

Összefoglaló az NGTT 2019. június 7-i plenáris üléséről

Összefoglaló az NGTT 2019. február 8-i plenáris üléséről

Összefoglaló az NGTT 2018. december 10-i plenáris üléséről

Emlékeztető az NGTT 2018. november 30-i oldalelnöki üléséről

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2017. évi munkaterve

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2017. évi munkaterve

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2016. évi tevékenységéről

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2016. évi tevékenységéről

Tájékoztató az NGTT 2017. február 9-i üléséről

Tájékoztató az NGTT 2017. február 9-i üléséről

Tájékoztató az NGTT 2016. december 13-i üléséről

Tájékoztató az NGTT 2016. december 13-i üléséről

Tájékoztató az NGTT 2016. szeptember 16-i üléséről

Tájékoztató az NGTT 2016. szeptember 16-i üléséről

Tájékoztató az NGTT 2015. december 18-i üléséről

Tájékoztató az NGTT 2015. december 18-i üléséről 1. Konzultáció a 2016. évi minimálbérről és garantált bérminimumról

Tájékoztató az NGTT 2015. március 26-i üléséről

1. Az NGTT 2014. évi jelentésének elfogadása
2. Az NGTT 2015. évi munkatervének elfogadása

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. december 19-én tartott plenáris üléséről

1. Konzultáció a 2015. évi minimálbérről és garantált bérminimumról

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. november 11-én tartott plenáris üléséről

1. Konzultáció a 2015. évi adó- és költségvetési törvények tervezetéről

Tájékoztató a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. október 2-án tartott plenáris üléséről

1. Az uniós forrásokról szóló partnerségi megállapodás bemutatása
2. Kiút a hajléktalanságból


EGYEBEK

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2017. évi tevékenységéről

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2015. évben végzett tevékenységének hasznosulásáról

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről

Többek között a szegénység, a Nemzeti Reform Program, az uniós forrásokról szóló partnerségi megállapodás, a 2015. évi adó- és költségvetési törvények tervezete témái szerepeltek a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) 2014. évi napirendjén.

ÁLLÁSFOGLALÁS

Közös felelősségünk a magyar nemzet jövője

ÁLLÁSFOGLALÁS

a túlzottdeficit-eljárással kapcsolatban

ÁLLÁSFOGLALÁS

a társadalom szempontjából stratégiai fontosságú család szerepének megtartásáról és növeléséről a 2011. évi népszámlálás adatai tükrében

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. évben végzett tevékenységének hasznosulásáról

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. év XCIII. törvény (továbbiakban NGTT tv.) 8. § (3) bekezdése alapján a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter minden év március 31-ig jelentést készít arról, hogyan hasznosultak a megelőző évben a jogszabályalkotásban, illetve a Kormány munkájában a Tanács véleményei, állásfoglalásai, ajánlásai.
Jelen jelentés egységes szerkezetben összefoglalja a Tanács 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig terjedő időszakban végzett tevékenységét, illetve annak hasznosulását.

JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. évi tevékenységéről

Közoktatás, felsőoktatás, foglalkozáspolitika, EU-s források felhasználása voltak a legfontosabb témák a társadalmi párbeszéd legmagasabb fórumát megtestesítő Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) 2012. évi napirendjén.